NS Thanh Thúy - Dương Triệu Vũ hát 'La Bamba'

NS Thanh Thúy - Dương Triệu Vũ hát 'La Bamba'.

Video Thứ hai, 13/5/2013, 09:24 (GMT+7)

Tags: