NS Thanh Thúy - Dương Triệu Vũ hát 'Đất nước lời ru'

NS Thanh Thúy - Dương Triệu Vũ hát 'Đất nước lời ru'.

Video Thứ hai, 13/5/2013, 09:27 (GMT+7)

Tags: