NS nhà trắng rung chuyển trong động đất

Video Thứ tư, 24/8/2011, 09:08 (GMT+7)