NS Nguyen Phu Luan hat You raise me up

Nghe Nguyễn Phú Luân hát 'You raise me up'.

Video Thứ hai, 9/7/2012, 10:44 (GMT+7)