NS Nguyen Khanh Phuong Linh hat Valerie

Nghe Nguyễn Khánh Phương Linh hát 'Valerie'.

Video Thứ hai, 9/7/2012, 10:43 (GMT+7)