NS ngón tay thối cho Obama

Đọc đến đoạn có tên Tổng thống Mỹ, nhà báo Limanova đẩ hiệu bằng 'ngón tay thối'.

Video Thứ năm, 24/11/2011, 09:10 (GMT+7)