NS Malaki Paul biểu diễn 'No One' ở bán kết

Malaki Paul biểu diễn ở bán kết.

Video Thứ năm, 10/5/2012, 05:05 (GMT+7)