Ns Hòa Trần - Nguyên Thảo hát 'Tiếng chuông ngân' và 'Đêm xanh'

Hòa Trần - Nguyên Thảo hát 'Tiếng chuông ngân' và 'Đêm xanh'

Video Chủ nhật, 25/12/2011, 09:44 (GMT+7)