Ns Đoan Trang - Trấn Thành hát 'Giai điệu tổ quốc' và 'Đất nước'

Đoan Trang - Trấn Thành hát 'Giai điệu tổ quốc' và 'Đất nước'

Video Thứ hai, 5/12/2011, 08:53 (GMT+7)