NS Đàm Vĩnh Hưng khoe con sông trong liveshow

Đàm Vĩnh Hưng khoe con sông trong liveshow.

Video Thứ hai, 16/7/2012, 12:43 (GMT+7)