NS - Công bố kết quả Bước nhảy Hoàn vũ tuần 8

Công bố kết quả Bước nhảy Hoàn vũ tuần 8

Video Thứ hai, 28/5/2012, 01:00 (GMT+7)