Những vũ công nhí múa bụng

Vũ công nhí cùng nhau múa bụng trong đêm biểu diễn giao lưu, ủng hộ trẻ em nghèo bệnh tim vào tối qua 4/12 tại Hà Nội

Video Thứ hai, 5/12/2011, 08:17 (GMT+7)