Những cảnh quay bằng GoPro trong 'Fast & Furious 7'

Những cảnh quay bằng GoPro trong 'Fast & Furious 7'.

Thời cuộc Thứ hai, 6/4/2015, 16:05 (GMT+7)