Nhảy từ khinh khí cầu không cần dù

Người đàn ông dũng cảm nhất năm 2015, Antti Pendikainen khiến nhiều người đứng tim sau màn nhảy ra khỏi khinh khí cầu mà không nhảy dù.

Thời cuộc Thứ ba, 24/11/2015, 10:11 (GMT+7)