Nhật ký 9 ngày nhịn ăn thanh lọc cơ thể - Ngày 5

Ngày thứ 5 bắt đầu quay lại hành trình xổ của ngày đầu tiên.

Phong cách Thứ hai, 6/7/2015, 15:13 (GMT+7)