Người chồng mù lần đầu nhìn thấy sau 10 năm

Nhờ được cấy mắt điện tử, một người đàn ông ở Mỹ lần đầu nhìn thấy người vợ của mình sau 10 năm.

Thời cuộc Thứ hai, 13/4/2015, 17:38 (GMT+7)