Người cha gần 30 năm 'biến' con bệnh down thành người bình thường

Sinh con khi vợ đã tứ tuần, bao nhiêu vui sướng vợ chồng ông Mỹ đặt hết lên cái tên Mừng của con, vậy mà 9 tuổi, con vẫn chưa biết nói. Không chấp nhận số phận con bị down, ông Mỹ hàng ngày theo con đi học và kiên nhẫn về dạy lại cho con rất nhiều môn để con được phát triển tư duy.

Thời cuộc Thứ hai, 12/10/2015, 10:18 (GMT+7)