MV 'Yêu một người có lẽ' - Miu Lê ft Lou Hoàng

"Yêu một người có lẽ" là sản phẩm đánh dấu trở lại trong âm nhạc của Miu Lê, cũng như bước tiến mới của Lou Hoàng trong năm nay.

Nhạc Thứ năm, 10/3/2016, 14:25 (GMT+7)