Mó nước hiểu tiếng người ở Cao Bằng

Chỉ cần đọc một câu thần chú, vỗ tay vài lần là mó nước cạn khô tự động dâng lên đầy tràn.

Thời cuộc Thứ tư, 27/5/2015, 17:31 (GMT+7)