Mascara - phát minh làm đẹp khởi nguồn từ cơn ghen tình

Cây mascara đầu tiên ra đời với mục đích giúp người phụ nữ giành lại tình yêu.

Giang Nguyên

Phong cách Thứ ba, 19/3/2019, 16:16 (GMT+7)