Màn diễn độc đáo của VĐV thể hình

Không như các bài diễn bình thường, VĐV này còn thể hiện khả năng uốn dẻo rất đặc biệt.

Thể thao Thứ sáu, 19/12/2008, 15:34 (GMT+7)