Lớp trưởng đánh bạn dã man vì không nghe lời

Lớp trưởng đánh bạn dã man vì không nghe lời.

Thời cuộc Thứ hai, 6/4/2015, 16:33 (GMT+7)