Liveshow 09 - Nguyễn Trúc Nhân hát 'Giọt Mưa Thu'

Nguyễn Trúc Nhân hát 'Giọt Mưa Thu' trong Liveshow 09 Giọng Hát Việt.

Video Thứ hai, 17/12/2012, 12:53 (GMT+7)