Lao vào đánh nhau từ sự cố nhỏ

Video Thứ bảy, 16/1/2010, 14:31 (GMT+7)