Khánh Ly thấy cuộc đời ý nghĩa hơn khi làm việc thiện

Nữ danh ca tâm sự, khi cúi xuống, bà thấy nhiều cuộc đời bất hạnh hơn mình. Bà quan niệm, không ai có thể khẳng định, mình sẽ sung sướng đến hết đời. Nếu bây giờ bà đưa tay giúp người khác, biết đâu, cũng có lúc họ sẽ giúp bà.

Sao Thứ ba, 22/12/2015, 14:24 (GMT+7)