Kết quả bình chọn của khán giả dành cho đội Trần Lập

Kết quả bình chọn của khán giả dành cho đội Trần Lập.

Video Thứ hai, 1/10/2012, 08:10 (GMT+7)

Tags: