Jennifer Phạm kể câu chuyện về nàng tướng cướp và chàng thuỷ thủ

Trần Ly Ly nhận thấy, Jennifer Phạm tiến bộ qua từng tuần, cô đã tìm được chính mình.

Show Thứ bảy, 2/4/2016, 22:17 (GMT+7)