Hot girl taekwondo khóc vì đoạt HC vàng sau sự cố nhầm điểm

Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thụy Xuân Linh xúc động sau khi vượt qua Thái Lan trong phần thi lại vì sau sự cố máy tính chấm nhầm điểm.

Thể thao Thứ sáu, 12/6/2015, 15:19 (GMT+7)