Gia Bảo: Mong con gái nối nghệ nối nghiệp cha mẹ

Trong chương trình Showbiz 101, Gia Bảo mong con gái theo nghiệp diễn trở thành truyền nhân đời thứ 5 của gia đình.

Video Chủ nhật, 17/7/2016, 00:04 (GMT+7)