Gerrard bắt vôlê một chạm chuyền bóng

Gerrard bắt vôlê một chạm chuyền bóng

Video Thứ bảy, 1/10/2011, 11:18 (GMT+7)