Gần 13.000 người lập kỷ lục nhảy Zumba tập thể

Gần 13.000 người hôm qua đổ xuống các con đường ở thành phố Mandaluyong, Philippines, và cùng nhảy Zumba để lập kỷ lục thế giới mới.

Thời cuộc Thứ hai, 20/7/2015, 12:08 (GMT+7)