Gà cuốn măng - Bảo Yên, Lào Cai

Nguyên liệu làm món ăn là từ măng bầu đắng ở vùng Bảo Yên, Lào Cai.

Ăn chơi Thứ năm, 24/9/2015, 14:04 (GMT+7)