Essien lao vào đá bồi hạ gục Buffon

Essien lao vào đá bồi hạ gục Buffon

Video Thứ ba, 4/9/2012, 11:09 (GMT+7)