Đức Duy, Trần Hằng My, Nguyễn Hải hát ‘Lips are moving’

Cặp đôi Giang – Hồ chọn Trần Hằng vào vòng trong.

Show Thứ bảy, 22/8/2015, 21:42 (GMT+7)