Đệm bóng điểm rơi và đánh đầu kiến tạo cho đồng đội

Đệm bóng điểm rơi và đánh đầu kiến tạo cho đồng đội

Video Thứ ba, 14/8/2012, 11:04 (GMT+7)