Dch: Quay trên không nhờ từ trường

Video Thứ sáu, 25/1/2008, 15:41 (GMT+7)