CTT T11 - Bảo Bình

Tháng 11, Dương Cưu sẽ muốn đạt được một thứ gì đó mới mẻ.

Video Thứ hai, 31/10/2011, 11:33 (GMT+7)