Cầu thủ vung chân đá thẳng vào chỗ kín của đối phương

Cầu thủ vung chân đá thẳng vào chỗ kín của đối phương

Video Thứ hai, 20/8/2012, 04:28 (GMT+7)