C. Ronaldo ký tặng trên bức tranh biếm họa chính mình

C. Ronaldo ký tặng trên bức tranh biếm họa chính mình

Video Thứ sáu, 6/4/2012, 08:21 (GMT+7)