C. Ronaldo đỡ bóng bằng lưng qua người dễ dàng

C. Ronaldo đỡ bóng bằng lưng qua người dễ dàng

Video Thứ bảy, 14/7/2012, 09:34 (GMT+7)