Bóng trúng xà ngang bật vào mặt thủ môn bay vào gôn

Video Thứ hai, 25/7/2011, 15:17 (GMT+7)

Tags: