Boateng Khống chế kỹ thuật, sút trái phá từ ngoài vòng cấm

Boateng Khống chế kỹ thuật, sút trái phá từ ngoài vòng cấm

Video Thứ năm, 16/2/2012, 10:30 (GMT+7)

Tags: