Biểu diễn taekwondo

Các võ sĩ thực hiện bài diễn một cách nhịp nhàng, họ phối hợp rất tốt với nhau trên sàn diễn.

Thể thao Chủ nhật, 7/6/2009, 01:00 (GMT+7)