Bánh nhấc lên để chống chó đái

Video Thứ ba, 26/5/2009, 15:40 (GMT+7)