Ánh trăng nói hộ lòng tôi - Đặng Lệ Quân

Ca khúc nổi tiếng làm nên tên tuổi của Đặng Lệ Quân cũng rất phổ biến ở Việt Nam.

Nhạc Thứ bảy, 24/10/2015, 08:55 (GMT+7)