Abidal khống chế bóng khéo léo làm Ronaldo ngã hụt

Abidal khống chế bóng khéo léo làm Ronaldo ngã hụt

Video Thứ hai, 3/6/2013, 04:35 (GMT+7)