9t: Sự cố của hoạt náo viên vì cột cờ góc

Video Thứ năm, 25/11/2010, 10:21 (GMT+7)