7c: Sợi dây nhôm tự xoáy chữ hot

Video Thứ tư, 21/1/2009, 14:04 (GMT+7)