7c: Nhảy xuống xe bus từ cầu

Video Thứ tư, 21/1/2009, 14:20 (GMT+7)