6t: Sự cố với bò tót

Video Thứ hai, 2/2/2009, 10:55 (GMT+7)